Persetujuan perlindungan data

Saya bersetuju bahawa butiran dan data hubungan saya mengenai kenderaan saya serta data mengenai perkhidmatan yang digunakan oleh Daimler AG dan rakan jualan dan perkhidmatan yang diberi kuasa untuk maklumat dan nasihat bertulis saya mengenai produk dan perkhidmatan Daimler AG dan syarikat gabungannya dan untuk maklumat dan nasihat bertulis mengenai produk dan perkhidmatan Gruner + Jahr AG & Co KG serta untuk penyelidikan pasaran. Untuk tujuan ini, Gruner + Jahr AG & Co KG boleh menghantar data kepada Daimler AG dan Daimler AG kepada data wakil peniaga / rakan kongsi terpilih dalam organisasi jualan dan perkhidmatan Daimler.

Sekiranya anda tidak mahu kami memproses dan menggunakan data anda, malangnya kami tidak dibenarkan memaklumkan kepada anda mengenai produk dan perkhidmatan atas alasan undang-undang.

Sekiranya anda ingin membatalkan perakuan anda kemudian, sila hubungi Daimler AG, HPC V420, 10878 Berlin.

Jika anda tidak lagi dihubungi, anda boleh membantah penggunaan maklumat anda untuk mendapatkan maklumat mengenai produk dan perkhidmatan dan untuk tujuan penyelidikan pasaran. Sila hubungi: Daimler AG, HPC V420, 10878 BerlinAwas Sindikat Pencurian Data Pribadi (Disember 2022).Daimler, kenderaan